Időkép

Fragebögen

Befejeztem a kukoricavetést

Csak be kell jelölni, hogy hány hektáron!

Mekkora területen?

 • 50 ha alatt
 • 50 - 100 ha között
 • 100 - 200 ha között
 • 200 - 300 ha között
 • 300 - 500 ha között
 • 500 - 1000 ha között
 • 1000 ha felett

Eddig 12 felhasználó töltötte ki ezt a kérdőívet.

Kukorica vetésterület 2019

A 2018. sikeres kukoricatermesztési év után milyen változtatásokat tervez?

Kérőív tervezett lezárásának hosszabbítása: 2019. március 31.

Mekkora területen termesztett kukoricát 2018-ban?

 • <100
 • 100 - 300
 • 300 - 500
 • 500 - 800
 • 800 - 1000
 • >1000

Milyen irányú változtatást tervez?

 • -
 • 0
 • +

Mekkora változtatást tervez?

 • <10 %
 • 10 %
 • 10 - 15 %
 • 15 - 20 %
 • >20 %

Melyik éréscsoportban tervez változtatást?

 • Korai érésű
 • Közép érésű
 • Késői érésű

Eddig 11 felhasználó töltötte ki ezt a kérdőívet.

Vélemények a támogatási programokról

Közismert: A Magyar Kukorica Klub Egyesület olyan nonprofit szervezet, amely nem elsősorban saját gazdálkodásának eredményéből fedezi kiadásait, hanem tagdíjakból, önkéntes támogatásokból, adományokból és programjainak szponzorálásából. Mindezt azért teszi, hogy kifejezésre jusson azoknak a szándéka és elkötelezettsége, akik egyetértenek a Klub céljaival, tevékenységével és egyáltalán létével. A Klub vezetése úgy gondolja, hogy az alapítástól eltelt 13 esztendő elegendő volt a valós értékeke felméréséhez és ahhoz is, hogy a tagság és az érdeklődők köre kinyilvánítsa a Klub céljairól, tevékenységéről és filozófiájáról véleményét.

Ismeri a Klub tevékenységét?

 • Nem
 • Többé-kevésbé
 • Jól ismerem

Klubtag?

 • Igen
 • Nem

Ha Klubtag mindig teljesíti a tagdíjfizetési kötelezettségét?

 • Igen
 • Nem
 • Néha igen
 • Néha nem, vagy csak késve

Aktívan veszi ki részét a Klub tevékenységéből?

 • Igen
 • Nem

Támogatója a Klubnak?

 • Igen, minden évben
 • Esetenként, ha érdekes programot találok
 • Már előfordult
 • Nem

Ha nem támogató, miért nem?

 • Én sem támogatásból élek
 • Szűkösek a kereteim
 • Annyit nem ér az egész
 • Elvből nem támogatok szervezeteket

A legújabb felhívásra sem válaszol támogatással, adománnyal vagy szponzorációval?

 • Nem
 • Még gondolkodom
 • De igen, küldöm a kitöltött kérdőívet!

Egyet ért a Kukorica Termésverseny programmal?

 • Igen
 • Nem

Egyet ért a Top20 fajtakísérleti rendszer működtetésével?

 • Igen
 • Nem

Eddig 7 felhasználó töltötte ki ezt a kérdőívet.

 • Syngenta Kft
 • Mezőmag Agrárház Kft
 • Euralis Vetőmag Kft
 • Jó Gazda Program®
 • SGS Hungária Kft.
 • Yara Hungária Kft.
 • Agro Napló
 • Dekalb
 • SGS Hungária