Időkép

Questionnaires

Kukorica betakarítás 2020

A válaszokat a a kukoricatermesztésre ható tényezőkről kialakuló álláspont megalapozása érdekében kérjük.

A válaszok anonímak, azokhoz a program a válaszadótól semmiféle információt nem gyűjt!

Köszönjük a válaszadást!

Nem lehet különös évnek teknteni a 2020-at, a tekintetben, hogy időben és fölrajzi helyzet tekintetében is változatos képet mutatnak a termést befolyásoló tényezők. Jóllehet nem tudjuk megjósolni a következő évi "kompozíciót", a technológia értékelése szempontjából mindig hasznosak az elemzések!

Mekkora területen termeszt kukoricát?

 • 1-50
 • 51-100
 • 101-200
 • 201-300
 • 300 felett

Mi az érésidő megoszlás?

 • Főként kora
 • Főként középérésű
 • Főként késői érésű

Melyik éréscsoportot tartja 2020-ban "nyerő"-nek?

 • A korait
 • A középérésűt
 • A későit

Mit tart fő terméskorlátozó tényezőnek 2020-ban?

 • Az egyenetlen kelést
 • A vetőmag gyenge minőségét
 • A hűvös, száraz májust
 • A korai vetést
 • A késői vetést
 • A nyárvégi aszályos időjárást
 • A rovarkártevőket

Mekkora termésre számít?

 • 6 tonna/ha alatt
 • 6-8 tonna között
 • 8-10 tonna/ha között
 • 10-12 tonna/ha között
 • 12 tonna/ha felett
 • Kiugró termésre számítok

Eddig 18 felhasználó töltötte ki ezt a kérdőívet.

Kukoricavetés_2020

A válaszokat a vegetációs idő alatti állapotkövetés és tanácsadás megalapozása érdekében kérjük.

A válaszok anonímak, azokhoz a program a válaszadótól semmiféle információt nem gyűjt!

Köszönjük a válaszadást!

Összes tervezett vetésterület

 • Vetésre tervezett terület, ha

Hasznosítási irány szerinti megoszlás

 • Takarmány, bioethanol, ha
 • Silókukorica, ha
 • Biogáz, ha
 • Élelmiszer ipari (pl.: waxy), ha
 • Csemegekukorica, ha
 • Egyéb, ha

Tenyészidő szerinti megoszlás, ha

 • Korai, ha
 • Középérésű, ha
 • Késői, ha

Felhasznált/tervezett vetőmag, db/ha

 • Kevesebb, mint 60000, ha
 • 60000 és 70000 között, ha
 • 70000 és 80000 között, ha
 • 80000 és 85000 között, ha
 • 85000 felett, ha

Agrotechnikai változatok

 • Szokásos sortávolság, ha
 • Szűkített sortávolság, ha
 • Ikersoros, ha

Precíziós változatok

 • Precíziós technológia nélkül, ha
 • Sorvezetéssel, ha
 • Saját tapasztalatra alapozott tőszámváltoztatás, ha
 • Terméstérképre alapozott tőszámváltoztatás
 • Biomassza térképre alapozott tőszámváltoztatás, ha
 • Precíziós talajvizsgálatra alapozott tőszámváltoztatás, ha

Precíziós tápanyag használat

 • Precíziós módszerek nélkül, ha
 • Változtatott mennyiség, talajvizsgálatra alapozva, ha
 • Változtatott mennyiség, terméstérképre alapozva, ha
 • Változtatott mennyiség, biomasssza térképre alapozva, ha

Eddig 32 felhasználó töltötte ki ezt a kérdőívet.

 • Syngenta Kft
 • Euralis Vetőmag Kft
 • Jó Gazda Program®
 • SGS Hungária Kft.
 • Yara Hungária Kft.
 • Agro Napló
 • Dekalb
 • SGS Hungária