Időkép

Töltõdnek a hiányhelyek!

Vissza

Statisztikusi szemmel nézve egy kicsit féloldalasnak tûnt eddig a betakarított versenyparcellákon feljegyzett terméseredmények eloszlási görbéje. Fõként a kimagasló terméseket

az utánuk következõkkel összekötõ értékek hiányoztak. Az utóbbi napokban betakarított parcellák azonban szolgáltattak néhány olyan eredményt, melyek némi "balra igazodj!"-ot vezényeltek a már meglévõknek.

Az eddig harmadiknak számító 14,25 tonnás, Papp László által DKC4590-nel elért eredmény visszacsúszott a 7. helyre, de a 2. régióban is "csak" az 5. pozíció jelenlegi tulajdonosa. Elésorolt Szima Sándor DKC4964-gyel (14,343 t/ha) az 5. régióból (ezzel saját régiójában az elsõ helyen áll). Papp györgy Nyírderzsrõl, közel 15 és fél tonnával, néhány napig az országos elsõ helyezésnek örvendhetett, most õ az 5., de még így is vezeti a 3. régiót. DKC4964-gyel érte el az eredményt. Õ itt bátyját, Mihályt taszította le a piedesztálról, aki ugyanezzel a fajtával szeretett volna elõrelépni a tavalyi régiós második helyrõl! (Teljesen egyikük sem lehet nyugodt, mert még van egy visszalévõ versenyzõa régióban!) Ezután következett 3 dalmandi parcella Gyenei Ferenc és Tóth Szabolcs gonozásában. Ezek közül a Tóth Szabolcs által vezetett DKC5190 az országos mezõny 3. helyére sorolt be, hajszál híján 17 tonnával hektáronkánt. Az új 4. (elõtte Szima Sándor védte a pozíciót 14 tonna feletti eredménnyel, melyet DKC4964-es hibriddel ért el) szintén 16 tonna feletti átlaggal Gyenei Ferenc lett, Superbiával. Az eddigi elsõ, Mikó Ferenc DKC4995-tel (eredménye: 18362 kg/ha) és a második, Papp László DKC5170-nel (eredménye: 17771 kg/ha) még õrzi a helyét.

Az eddig beérkezett 50 betakarítási eredmény közül az elsõ húszban nincs 12 tonna alatti (a 20. is majdnem 12 és fél tonnás). 10 tonna alatt mindössze 6 eredmény született. (A Verseny eredményessége szempontjából rendkívül sokat érnek a gyengébb terméseredményekrõl szóló jelentések is, mert rávilágítanak azokra a talaj, idõjárási és technológiai különbségekre, amelyek az egyes fajták közötti eredményeltéréseket indokolják!

 Sok esetben mutatnak rá a környezet szereplõi (pl. vadak), vagy éppen az embertársak gazdaság és az utóbbi esetben egyúttal törvény- és társadalomellenes magatartására.

Ezután a kis dohogás után felfrissülve vessünk egy pillantást a regionális helyzetre.

Az elsõ régióban 6 betakarítás fejezõdött be sikeresen, ketten visszavonták a jelentkezést víznyomásra hivatkozva és 7 terült még betakarításra vár.

A második régió - messze több jelentkezõvel, mint az utána  kkövetkezõben, aránylag jól áll. A 38 jelentkezõbõl már csak 4 terület betakarítatlan. (6-an visszavonták a jelentkezést!)

A 3-as régióban már csak egy betakarítás várakozik6-an sikerrel fejezték be a versenyt, egy betakarítás azonban csak kísérlet maradt. Vállajon nem lehetett megoldani a btakarítást a valóban nagy termést ígérõ parcellán.

 

 

Vissza

Hozzászólások

Csak bejelentkezett felhasználók írhatnak hozzászólást!

  • Syngenta Kft
  • Euralis Vetőmag Kft
  • Jó Gazda Program®
  • SGS Hungária Kft.
  • Yara Hungária Kft.
  • Agro Napló
  • Dekalb
  • SGS Hungária