Időkép

Köszönjük!

Vissza

Sikeres volt a 2010. évi Kukorica Termésverseny díjátadója.
A kezdeményezés jelentõségét és az átdott díjak súlyát felértékelte,

hogy jelentõs személyiségek is megtisztelték a rendezvényt.

Mindenkelõtt köszönetet mondunk a házigazdának, a MTA Martonvásári Mezõgazdasági Kutató Intézetének, hogy helyet biztosított, és számos, csak õáltaluk nyújtható szolgáltatással járult hozzá a sikeres lebonyolításhoz. Kiemeljük Dr Molnár Dénes segítségét, aki a zenei felvezetésen és a Beethoven múzeum bemutatásán túl a technikai feltételek biztosításáról is gondoskodott.

A Zsolnay termékekbõl álló díjak Vesztergombi Angéla, a menü Justus Lilla ízlését dícsérik, illetve hát dícsérte. A különleges kulináris élményt nyújtó juhtútrós málé Tímár János fõszakács remeke volt.

A szakmai elõadások sok oldalról világítottak rá a nagy termések elérésének feltételeire, és szerepükre mind a gazdasági, mind a társadalmi életben. Németh Tamás akadémikus az oktatás szerepét hangsúlyozta, s egyben azt a felelõsséget, amelyet az ifjúság, azaz a jövõbeli folyamatokban részt vevõ és azokat meghatározó generációnak erkölcsi és tudásbeli felkészítésében kell vállalnia.

Nagy János professzor, a Debreceni Egyetem Agrártudományok Centrumának elnöke a saját maga által irányított tartamkísérletekben szerzett trágyázásos, öntözéses kontrollal "ellenpontozott" kísérletek eredményeibõl keresett választ a nagy termések kialakulási feltételeire. A hazai eredményeket folyamatosan összehasonlította az Amerikai Egyesült Államokban már közel fél évszázada folyó rekordkísérletek eredményeivel.

A debreceni tartamkísérletek "Nagy" rezuméje, hogy a kiemelkedõ termésekhez nem elegendõ az egyoldalú mûtrágya adagolás, a termésalakító környezeti feltételeknek együtt kell rendelkezésre állni ahhoz, hogy a kukoirca kifejthesse genetikai kapacitásának jelentõs részét. A bemutatott, száraz és öntözéses körülmények között nyert adatok bizonyították, hogy a kijuttatott mûtrágya hatáskifejtéséhez elengedhetetlen, hogy a talajban megfelelõ mennyiségû nedvesség is rendelkezésre álljon.

Marton L. Csaba tudományos igazgatóhelyettes nagy figyelemmel kísért elõadásban mutatta be, hogyan fejlõdött a nemesítés, s ezzel párhuzamosan hogyan nõttek a termésátlagok. Rávilágított, hogy a kukorica növény genetikai potenciálja az elmúlt mintegy 100 évben nem változott, de a termesztéstechnika fejlõdésével és a nemesítéssel az új fajták terméspotenciáljának kihasználási lehetõségei nõttek.

A nemesítés elsõsorban a stressztûrés, betegségekkel szembeni ellenállás és a szárszilárdság fokozásán keresztül támogatta az elérhetõ termésátlagok növekedését.

Az egységnyi területrõl lehozható termés további növelésének lehetõségét illetõen vezetõ amerikai tudósok és szakértõk véleményére hivatkozva, a géntechnológiai eljárásokkal is támogatott nemesítést jelölte meg.

A díjazottak az oklevelek és tanúsítványok mellett gyönyörû Zsolnay vázákat vihettek haza, melyek bizonyára megfelelõ helyet foglalnak majd el a versenyzõk otthonában vagy hivatalos helyiségében, hirdetve a országra-világra szóló teljesítményt.

A különdíjak felajánlói is kitettek magukért! A Monsanto Hungária Kft. 7 db Dél-afrikai szakmai tanulmányúttal lepte meg azokat, akik az õ fajtáikat  vitték sikerre. A Yara Hungária Kft., és a Fertilia Kft. úgy gondolták, hogy a hétvégi gondtalan "leengedés" nem csak az idei fáradalmak kipihenését, de a jövõ évi tervek végrehajtásához az erõmerítést is szolgálja. A fiataloknak is jár a jól megérdemelt pihenés - vélte az Agro Napló Szerkesztõsége - õk a minden versenyzõnek járó egyéves elõfizetés mellett a legfiatalabb versenyzõnek ajánlottak egy hétvégi wellness ellazulást. Szellemi táplálékot "osztott" az Agrofórum és az Agroinform is, ingyenes elõfizetések illetve könyv és CD csomagok formájában.

A különdíjak szellemi "csúcsát" Nagy János professzor saját, a hazai és nemzetközi irodalomban megjelent legújabb, összefglaló kukoricakönyve jelentette.

Az ünnepi alkalomra megjelent a Kukorica Barométer 2010 kiadvány is. Az igényes kvitelû füzet magában foglalja mind a Termésverseny, mind a Top20 kísérletek eredményeit. A versenyeredmények értékét fokozza, hogy a legeredményesebb versenyzõk saját szavaikkal is elmondják, mit tettek azért, hogy "esélyt adjanak" a nagy termés kialakulásának.

A Top20 eredmények száraz, táblázatos ismertetését Dr ÁrendásTamás elemzése oldja. Ábrákon bemutatja, hogy az egyes fajták termése mennyiben függött a termõhely biztosította körülményektõl. Másként fogalmazva, a lineáris regresszió segítségével rávilágít arra, hogy az egyes fajták az általuk felmutatott átlagos teljesítményt mekkora biztonsággal reprodukálják különbözõ termesztési körülmények között.

Mindkét témában folyik az adatokban rejlõ információ továbi kinyerése és közreadása - az elhúzódó betakarítás  lerövidítette a feldolgozásra rendelkezésre álló idõt, s a teljes feldolgozát a kiadvány nyomdába adási határidejéig nem lehetett elvégezni.

A kiadvány megjelenését számos cég és magánszemély segítette közvetlenül, a Klub támogatásán (ProZea Alap) vagy hirdetés megjelentetésével.  Támogatásukat megköszönjûk, mi is, õk is tudják, hogy áldozatvállalásuk nélkül nem jöhetett volna llétre a színvonalas rendezvény, és nem jelenhetett volna meg kiadvány!

Végül köszönetet mondunk mindenkinek, aki eljött, megtisztelte rendezvényünket, jelenlétével elismerte fáradozásaink célszerûségét, alátámasztotta tevékenységünk eredményeinek hitelességét.

Vissza

Hozzászólások

Csak bejelentkezett felhasználók írhatnak hozzászólást!

  • Syngenta Kft
  • Euralis Vetőmag Kft
  • Jó Gazda Program®
  • SGS Hungária Kft.
  • Yara Hungária Kft.
  • Agro Napló
  • Dekalb
  • SGS Hungária