Időkép

Díjátadó, december 14.

Vissza

Köszöntöttük a IX. Kukorica Termésverseny résztvevőit

Népes vendégsereg kísérhette figyelemmel december 14-én a gödöllői Grassalkovich kastélyban a Díjátadó ünnepséget.
A Herendi Porcelán Manufaktúra csodálatos termékei és elismerő oklevelek jutalmazták és teszik emlékezetessé a verseny helyezettjeinek fáradozását, s a fáradozás eredményességét.

A Klub ünnepségén az is hagyománynak tekinthető már, hogy a díjak átadásához rövid évértékelő és tartalmas szakmai előadások „alapozzák meg” a hangulatot. Ez alkalommal beszámoló hangzott el a franciaországi tanulmányútról (Dr. Nagy Sándor), és a precíziós gazdálkodás gyakorlati bevezetéséhez szükséges újszerű térszemléletről (Borsiczky István – Dr. Prof Reisinger Péter).
A Magyar Kukorica Klub immár hatodik alkalommal adta át az „Év Kukoricája” Vándordíjat, s 3-ik alkalommal ugyanaz a hibrid, a DKC4943 nyerte el. A valóan impozáns vándordíj mellé a Klub ezúttal különleges ajándékot, két, a korszerű nemesítési eljárásokat és hasznosítási lehetőségeiket taglaló új, a magyar szakirodalomban témájukat tekintve is egyedinek számító könyvet „mellékelt”. Az egyik , a „Transzgénikus (GMO) növények…” szerzője Dr. Heszky László (a kiadást az Agrofórum gondozta), s a transzgénikus növények nemesítésének történetét, tudományos alapjait, módszereit, a jelenleg is használatban lévő termékeket, elterjedésüket, hasznukat, s a velük kapcsolatban kialakult aggályokat, létező kockázatokat tárgyalja. A másik, Balázs Ervin és Dudits Dénes munkája, címe a Precíziós nemesítés, és témája a génszerkesztés, az élő szervezetek örökletes tulajdonságai mesterséges megváltoztatásának legújabb módszerével foglalkozik.
A Transzgénikus (GMO) növények című kiadványból a Magyar Kukorica Klub Egyesület több példányt is megvásárolt, az ismeretterjesztési szándék mellett azért is, hogy hozzájáruljon a könyv kiadási költségeinek megtérüléséhez. A Precíziós nemesítésből 10 példányt az Agroinform Kiadó ajánlott fel különdíj adományozás céljára.
Úgy gondoljuk, hogy kivétel nélkül mindegyik példány jó helyre került, hiszen a versenyzők csapata a hazai növénytermesztés élvonalát képviseli, szemmel láthatóan fiatalodik, egyre több az agrármérnök vagy a mezőgazdasághoz közeli szakmát választó fiatal. Ők jelentik a jövő agrár-értelmiségét, és annak a kornak a légkörében teljesedik ki hivatásuk gyakorlása, amely felé ezek a kiadványok mutatnak.
A különdíjak jelentős részét szintén a tudásátadás szándékéval ajánlották fel, és ezek közé tartozott a „Kártevők elleni védekezés lehetőségei” című könyv (Keszthelyi Sándor, szintén az Agroinform felajánlásából), a Szaktudás kiadó könyvcsomagja, és a Magyar Mezőgazdaság kiadó által felajánlott évfolyam-előfizetések.
A vásárlási utalványok között a pénzértéket tekintve ismét az AXIÁL ajánlotta fel a legnagyobbat, precíziós eszközök vásárlására, s ugyancsak jelentős értékű utalványokat ajánlottak fel nemesítő vállalatok, mint az RAGT Vetőmag Kft. és a és a Syngenta Kft. Ők a versenyben helyezést elért, támogatott versenyzőiket jutalmazták. A fentieken kívül szép ajándékot kapott a Pannóna Ethanol legjobb versenyeredményt elért versenyzője is.
A Monsanto Hungária Kft. 2017-ben is bizonyította, hogy egyet ért a Magyar Kukorica Klub Egyesület tevékenységével, törekvéseivel, s áldozatokat is hajlandó vállalni a kukoricatermesztés fejlesztéséért. Különdíj felajánlási elgondolásának szintén a precíziós gazdálkodás előmozdítása volt a fókuszában. Az e területen a – hazánkban legalábbis – legelmaradottabb összetevőt, a különleges bánásmódot nagy terméssel megháláló „Prémium” kategóriás kukorica hibrid vetőmagját ajánlotta fel a régiók és az öntözött kategória győzteseinek.

A Magyar Kukorica Klub által meghirdetett pályázatok sem voltak sikertelenek, s nem maradt el a jutalmazásuk sem. A „Rekord kukoricacső” megtalálóját, a „Legpontosabb termésbecslést” beküldőt és a „Legszebb, termésverseny témájú fénykép” beküldőjét géntechnológia-könyvekkel jutalmazták. A legpontosabb termésbecslésért kiírt pályázat a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara figyelmét is felkeltette, és szintén különdíjat – egy szép dísztárgyat - ajánlott fel a nyertesnek.

Mindez azonban elhalványult amellet az ajándék mellet, amit Basity Gréta művésznőtől kaptunk! A szabadkai művésznő a „Győztesek köszönésére” utazott Gödöllőre, s a mi kívánságunkat teljesítette a témaválasztással.  A közönség a rendkívüli szuggesztív stílusú, ugyanakkor a költemény legmélyebb értelmét is feltáró művésszel együtt élte át Vörösmaty Mihály „Gondolatok a könyvtárban” című versének sokszor komor, s csak a végén fénybe boruló mondanivalóját. Megrázó volt annak felismerése, hogy mennyire időszerű, s ha nyelvezete nem a múltat idézi, hihettük volna azt is, hogy ma íródott!
Sz.D.

Letölthető fájlok

Vissza

Hozzászólások

Csak bejelentkezett felhasználók írhatnak hozzászólást!

  • Syngenta Kft
  • Euralis Vetőmag Kft
  • Jó Gazda Program®
  • SGS Hungária Kft.
  • Yara Hungária Kft.
  • Agro Napló
  • Dekalb
  • SGS Hungária