Időkép

Változások a Kukorica Termésverseny Versenyszabályzatában

Vissza

Új lendületet kell adni a Kukorica Termésversenyek, ha jelentős előrelépést

akarunk elérni a termésnövekedést támogató új technolgiák kipróbálása és elterjesztése területén.

A Magyar Kukorica Klub célja eddig is az volt, hogy támogassa az élvonalbeli s egyúttal a nyilvános megmérettetést vállaló gazdákat élenjáró technikai és technológiai megoldások kidolgozásában, kipróbálásában és bemutatásában. Továbbra is kiemelt cél, hogy az így született gyakorlati ismeretek minél gyorsabban terjedjenek és elemeik elterjedjenek, beépüljenek a mindennapi termesztési gyakorlatba. Az ötlet megszületésének 10. évfordulóján elégedetten állapíthatjuk meg, hogy életképes kezdeményezés megvalósításába fogtunk, s az eredményekkel bizonyítottuk, hogy érdemes többre törekedni. Akárhonnan számoljuk, a több az több, s ha ezt arányaiban kevesebbel többől érjük el, akkor a profit is több, nem csak a munka és a termés. A versenyparcellákon elért eredmények bebizonyították, hogy jelentős előrelépést lehet tenni a gondosság és pontosság javításával.
Mára elértünk oda, hogy megállapíthatjuk: a továbblépéshez több kell! Az országos termésátlag kétszeresének megfelelő versenyátlag, a 2,5-szörös régiós és kategória első helyek átlaga, és a közel háromszoros nagyságú 9 éves csúcs-átlag megalapozzák azt a várakozást, hogy a tovább javított, s a legmodernebb technológiai elvek alkalmazása, az öntözés szakszerűségének a növelése, a versenybe vont fajtákkal kapcsolatos ismeretek bővítése, a vetőmag minőségének javítása új csúcsok felé repítheti a versenyt.
Ehhez elengedhetetlennek tartjuk a technológiai beszállítói kör erőteljesebb megmutatkozását a versenyzők támogatásában. Dicséretes, jóllehet szűk körűnek mondható a biológiai alapokat biztosító vetőmag vállalatok bekapcsolódása, de éppen ez az a terület, amely, ha továbbra is magára marad, nem lesz képes bizonyítani az e területen is várható rohamos fejlődés erejét a termelés támogatásában.
Az elemzésekből kitűnik, hogy a talajművelés, növényápolás és gondozás, vegyszer- és műtrágya használat és általában a gépi munkák minősége finoman fogalmazva is hatalmas, kiaknázatlan forrásvidékek. Javításuk a már említett legmodernebb elvek érvényesítésével újabb forradalmat indíthat el a termésátlagok emelkedésében, egyszersmind a természeti és emberi tevékenységből származó források hatékony, fenntartható kiaknázásában.
A X. Kukorica Termésverseny szabályzati módosításai részben fedezetet biztosítanak verseny fenntartási kiadásainak fedezéséhez, rézben a fejlesztés költségeit hivatottak szolgálni. Egyben néhány nehezen kezelhető elem kimaradt. Ezek közé tartozik a különböző kedvezmények elhagyása.
A változtatások egy fontos eleme a szponzor nélküli versenyzők részére adott regisztrációs díj-kedvezmény. Az egyéni és önálló megmutatkozások segítésén kívül a Versenybizottság célja a kedvezménnyel, hogy így beépülhetnek azok az ötletek és kezdeményezések is a versenybe, amelyek egyébként rejtve maradnának, s nem kapnának kellő nyilvánosságot.

A Versenyszabályzat többi eleme nem változott. A korábbiakkal megegyeznek a versenykategóriák és alkategóriák, és ugyanúgy nyitva hagyja a lehetőséget a határokon túli régiók számára, hogy bekapcsolódjanak a Kárpát-medencei Versenybe.

Itt említünk meg egy újdonságot is. A fentebb már kitértünk rá, hogy igény van az előrelépésre. A "Ki többre?" címszóval elindított kezdeményezés célja, hogy kisebb területen is legyen lehetőség kipróbálni és tanúsíttatni az új elgondolásokat, technológiai módszereket. 

Vissza

Hozzászólások

Csak bejelentkezett felhasználók írhatnak hozzászólást!

  • Syngenta Kft
  • Euralis Vetőmag Kft
  • Jó Gazda Program®
  • SGS Hungária Kft.
  • Yara Hungária Kft.
  • Agro Napló
  • Dekalb
  • SGS Hungária