Időkép

Termésvárakozások

Vissza

Megszületett az elsõ határon túli termésverseny eredmény!


Már országszerte lendületet vett a kukorica betakarítása. Az elsõ betakarítási eredményeket fokozott várakozással figyeli mindenki. Az ipari felhasználásra szánt, korábban betakarított táblák után a szemnedvesség már

az ebbõl a szempontból legjobb évekéhez hasonló. A korai hibrideknél a mérések 14% körüli értékeket mutatnak.
Javában folyik már a fajtakíséreltek és a versenyparcellák betakarítása, s az onnan származó adatok is érdeklõdésre tarthatnak számot!
Top20 kísérletek:
Mint arról már korábban is beszámoltunk, jelentõsek a „veszteségek”. Az elõzõ év sok csapadékának nem csak elõnyeit élvezhettük! A terület kiválasztásnál a csalóka altalaj heterogenitás csak akkor mutatkozott meg, amikor beköszöntött az aszályos idõszak, s „szétzilálta” a kísérleteket. Ennek is betudható, hogy a 21 elvetett helybõl jelenleg már nem számolhatunk többel, mint 11-gyel. Eredményeket eddig 4 helyszínrõl kaptunk, s pillanatnyilag – a statisztikai elemzések elõtt – elégedettek lehetünk velük. A debreceni, muronyi, kardoskúti és majsi kísérletek összevont termésátlaga szorosan megközelíti a 13 tonnát. A legnagyobb termést a debreceni adta, meghaladva a 14 tonnás hektáronkénti átlagot, de a „leggyengébb” majsi is közel 12 tonnát adott. Természetesen nem várható el és nem is vállalkoznánk, hogy a fajták szereplésérõl a feldolgozás elõtti idõszakban, a nyers termésadatok alapján mondjunk véleményt, de tendenciákat máris megfigyelhetünk. A koraiaknál a tavalyi „gyõztes együttes” szétesett! Az éllovasok egyikét, a Phileaxx-ot „baleset” érte: átsorolták a középérésûek csoportjába, éppen 400-as FAO számmal. (Ez gyakran megesik a két tenyészidõ csoport határán mozgó hibridekkel.) A másik kettõ közül pillanatnyilag a DKC4975 „áll nyerõre”, s riválisa, a P9494 csak egy helyen, a kiemelkedõ terméspotenciálú debreceni kísérletben tudta õt megverni. A kísérleti sztenderdek tekintetében, figyelembe véve korukat és a nemesítõ házak által követett mozgalmas termékpolitikát, valószínûleg gyors és az eddigieknél dinamikusabb váltásra lesz szükség. A Top20 kísérleteknek ezzel együtt és továbbra is meg kell õriznie összehasonlíthatóságát a hivatalos kísérletekkel!
A középérésû kísérletekben óriási tülekedés kezd kialakulni az élen. A DKC5276-os összesítésben még õrzi elsõségét, de le-letaszítják a dobogó legfelsõ fokáról, s ha kis különbségekkel is, de itt-ott meg kell elégednie a második hellyel! Tulajdonképpen azt is mondhatnánk, hogy jó jel, a nemesítõi munka eredményességét mutatja. Sztenderdek dolgában hasonló a helyzet a korai éréscsoportban már elmondottakhoz. Még helyükön vannak, de már hiányzik a PR37F73 és DKC5143 mellõl egy 30-40 FAO számmal hosszabb tenyészidejû társ. Segítségével pontosabb képet kaphatnánk a fõként EU listáról érkezõ, s nem mindig a mi módszerünk által meghatározott besorolással egyezõ hibridek teljesítményérõl.
A két éréscsoport között megbízható, 0,5 – 1 tonnás hektáronkénti terméskülönbség van, a hosszabb tenyészidejûek javára. Ez az egyes hibrideket összehasonlítva természetesen nem mindig van így!
Ha abból indulunk ki, hogy a kisparcellás kísérleti eredmények 40-50 %-kal meghaladják az üzemi eredményeket, akkor ezekbõl az adatokból 6-7 tonna közötti országos termésátlagot vetíthetünk elõre. Ez az adat nagyjából összhangban van a hivatalos tefrmésbecsléssel.
Termésverseny eredmények:
Eddig 10 versenyparcellát takarítottunk be, s az eredmények 8 és 15,1 tonna hektáronkénti átlagok között változnak (ez utóbbi öntözött). Az 1-es régióból egy, a 2-es, 4-es és 5-ös régiókból egyaránt 3 eredményrõl van hírünk. újdonság, hogy megszületett az elsõ határon túli eredmény is, a vajdasági Bácsfeketehegyen (Feketics).  A versenyparcellák betakarítása az ellenõrzési igények bejelentése alapján ítélve október derekán vesz nagy lendületet. Jóllehet ekkorra várjuk a legnagyobb teljesítményeket is, már most látszik, hogy az aszály beleszól a várakozásokba, s mérsékli a terméseredményeket. Mintegy 60-65 parcella betakarítását kell még a bizottságoknak levezényelni, s ez igen nagy feladatnak látszik!
Rövidesen elkezdjük az eredmények közzétételét honlapunkon, s az érdeklõdõk onnan követhetik a verseny további alakulását!

Vissza

Hozzászólások

Csak bejelentkezett felhasználók írhatnak hozzászólást!

  • Syngenta Kft
  • Jó Gazda Program®
  • SGS Hungária Kft.
  • Yara Hungária Kft.
  • Agro Napló
  • Dekalb
  • SGS Hungária