Időkép

Befejezõdött a betakarítás

Vissza

November elsõ hete jó néhány parcellával növelte a sikeres betakarítások számát. Amint várható volt, még az utolsó ellenõrzések során is születtek szép eredmények, de az elmúlt évi rekordok elmaradtak. Különösen a

2. és 4. régióban mutatkozó aszály húzta be a féket, s gördített akadályt a különlegesen nagy termések kialakulása elé. A régiónkénti eredmények ugyan árulkodnak, de nem teljesen tükrözik az ország egyes területei között mutatkozott jelentõs idõjárási eltéréseket. Természetesnek vesszük, hogy ha valahol a várható eredményet nem "versenyszerû" körülmények alakítják, a versenyzõ él a visszalépés lehetõségével. (Mindezt annak ellenére mondjuk, hogy számunkra szakmai értelemben minden eredmény hasznos!) Néhány, már betakarított terület eredményét közös megegyezéssel kivettük a közlésbõl, tekintettel arra, hogy az aszály mellett más gátló körülmények is mutatkoztak az érintett parcellákon (jelentõs vadkár, gyomosodás, elõzõ évrõl maradt vizes talajfolt). Egy esetben ebben az esztendõben is elõfordult, hogy a betakarítandó terület nagysága nem érte el az elõírtat.

A fentiek figyelembe vételével az összesen 75, versenybizottság elé terjesztett területbõl 71 eredményét vehetjük számításba az értékelésnél.

 Az elsõ régióban 18, a másodikban 24, a harmadikban 6, a negyedikben 8, az ötödikben 12, és a vajdasági régióban (a KV jelzés a Kárpát-medence, Vajdaság szavak rövidítése) 3 sikeres betakarítás történt. Látható, hogy az arányokat tekintve is a legtöbb visszalépés és sikertlen betakarítás a 2. régióban történt. (Ebben a régóben eredetileg 36 indulóval számoltunk.)  

A régiós termésátlagokat azzal a kritikával kell tekinteni, hogy ahol aránylag kevesebb volt az induló, a régió terméspotenciálja is kevésbé tükrözõdhet a versenyzõk által elért eredményekben. Ennek ellenére a tendenciák reálisnak mutatkoznak. A legnagyobb eredményeket is hozó 1., 3. és 5. régiók átlaga nagyon közel van egymáshoz (sorrendben 16,288; 16,132; 15,714 t/ha), az elsõ és harmadik gyakorlatilag megegyezik. A többi régióban elért maximumok szintén tükrözik a régiós átlagok sorrendjét (kettes: 14,300; négyes: 13,925; Vajdaság: 11,877).

A versenyben 8 nemesítõi márkanév 29 hibridje vett részt. Dekalb hibridek 46, Saaten-Union nemesítvények 10, Pioneer termékek 6, Syngenta hibridek 5, a KWS-tõl 2-en, míg a Limagraintól és a GK KFt-tõl származók 1-1 parcellában szerepeltek.

A még mindig csak tájékoztató jellegû adatokat tartalmazó táblázatokat emailben küldjük meg az érdekelteknek. Ezzel az a célunk, hogy az adatok és versenynaplók még folyó ellenõrzése során felfedezett hibák, eltérések addig ne kapjanak száesebb körû nyilvánosságot, amíg nem tekinthetõk véglegesnek. Végeredményt a november 18.-i sajtótájékoztatón jelentünk be. Az ünnepélyes Díjkiosztót december 16.-án tartjuk Ráckevén, a Savoyai kastélyban.

 

 

 

 

Vissza

Hozzászólások

Csak bejelentkezett felhasználók írhatnak hozzászólást!

  • Syngenta Kft
  • Jó Gazda Program®
  • SGS Hungária Kft.
  • Yara Hungária Kft.
  • Agro Napló
  • SGS Hungária